FRÄSVERKTYG


Avrundningsfräs

Hålkälsfräs

Mallfräs

Tappborr

Domino frässtål

Kant / Kantprofilfräs

Not / Skivnotsfräs

Övriga fräsar

Fas / Falsfräs

Kvistborr

Spiralfräs

Profilstål/Kutterstål

ALLA ARTIKLAR